Veilig werken

Veilig werken is doorgaans een erg belangrijk onderwerp bij elke organisatie. Dit uit zich onder andere in het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, het kenbaar maken van de veiligheidsinstructies, etc. Daarnaast is het ook erg belangrijk dat de arbeidsmiddelen gekeurd worden door een deskundige. Hieronder valt ook het stellingmateriaal binnen het magazijn. De arbowet verplicht werkgevers om hun werkmaterieel periodiek door een deskundige te laten keuren.

Een (verwaarloosde) schade kan tenslotte grote consequenties hebben waarbij de gevolgen niet te overzien zijn.

Cor Verkolf bv voert niet alleen keuringen uit op haar eigen producten, maar ook schouwingen op andere merken stellingen.

De keuringen voeren wij uit met gecertificeerde keurmeesters onder de paraplu van het BMWT. BMWT heeft als brancheorganisatie een breed gedragen keurmerk in het leven geroepen waarin de belangrijke regelgevingen en normen worden samengevat tot een duidelijk keuringsrapport.

Ontzorgen staat bij ons centraal

Dit betekent dat wij aan de hand van de uitgevoerde keuring een overzichtelijk en compleet inspectierapport opstellen waarin de diverse opmerkingen zijn verwerkt. Ook maken wij hierbij een complete offerte/ aanbieding waarin we de materialen specificeren om de eventuele schades en opmerkingen te verhelpen. Dit doen we niet alleen voor ons eigen materiaal, maar dus ook voor andere merken stellingen. Hierdoor blijven uw medewerkers werken in een veilige omgeving.

Neem contact met ons op

Heb je een vraag of wil je weten wat we voor elkaar kunnen betekenen? Vul het formulier op de contactpagina in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Dé oplossing binnen handbereik.